Kí hợp đồng cung cấp vải độc quyền với Công ty Line Textile tại Hàn Quốc

Vào 20/2/2017, công ty ABC kí hợp đồng cung cấp vải độc quyền với Công ty Line Textile tại Hàn Quốc.

Giấy chứng nhận từ Mr. Park Chang Bae - Tổng Giám Đốc Công ty Line Textile - cam kết cùng ABC Bắc Ninh cung cấp tới thị trường các sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế. Vải 100% cotton của Công ty Line Textile cung cấp cho ABC Bắc Ninh đã được tổ chức Quốc tế INTERTEK chứng nhận đạt tiêu chuẩn.

Bình luận

0

Thông báo